แหล่งให้บริการอบรมเกี่ยวกับความรู้แบบออนไลน์

ข่าว และ บทความ


📝 ยกระดับการบริการที่เป็นเลิศให้ TIP SMART ASSIST รุ่นที่ 7

3 พฤศจิกายน 2566 Admin01 Dhipaya 0 ผลงานการฝึกอบรม

วันที่ 03-05 พฤศจิกายน 2566
📝 ยกระดับการบริการที่เป็นเลิศให้ TIP SMART ASSIST รุ่นที่ 7

วันที่ 3 หัวข้อ นโยบายฝ่ายสินไหมรถยนต์ ความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหารถยนต์เบื้องต้น

วันที่ 4 หัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพ และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ วิทยากรโดย : อ.เอกนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันที่ 5 หัวข้อ การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน วิทยากรโดย : อ.สุติสิรี สุคนธรัตน์ และอ.ณัฐนิช นิมกาญจน์

🏢 อาคารแกรนด์พาลาสโซ่ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ
 

 

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น