แหล่งให้บริการอบรมเกี่ยวกับความรู้แบบออนไลน์

ข่าว และ บทความ


📝 หลักสูตร“ยกระดับการบริการที่เป็นเลิศให้ TIP SMART ASSIST” 

22 มีนาคม 2567 Admin01 Dhipaya 0 ผลงานการฝึกอบรม

วันที่ 22-24 มี.ค. 67

📝 หลักสูตร“ยกระดับการบริการที่เป็นเลิศให้ TIP SMART ASSIST”
🗞 หัวข้อ นโยบายฝ่ายสินไหมรถยนต์ ความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหารถยนต์เบื้องต้น
🗞 หัวข้อ พัฒนาบุคลิกภาพ และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
👨‍🏫 อ.เอกนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
🗞 หัวข้อ การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
👨‍🏫 อ.เฉลิมพล ทองคำ
🏢 ห้อง โรม่า ชั้น 2 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา-กรุงเทพฯ
 

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น