แหล่งให้บริการอบรมเกี่ยวกับความรู้แบบออนไลน์

ข่าว และ บทความ


หลักสูตร Presentation Skill รุ่นที่ 1

3 ตุลาคม 2566 Admin01 Dhipaya 0 ผลงานการฝึกอบรม

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2566
📝 หลักสูตร Presentation Skill รุ่นที่ 1
👨‍🏫 อ.ศริยา ประวงษ์
👨‍🏫 ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
🏢 ณ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น