แหล่งให้บริการอบรมเกี่ยวกับความรู้แบบออนไลน์

ข่าว และ บทความ


📝 หลักสูตร The Art of Sales Negotiation for Closing Deals

29 เมษายน 2567 Admin01 Dhipaya 0 ผลงานการฝึกอบรม

วันที่ 29-30 เม.ย. 67

📝 หลักสูตร The Art of Sales Negotiation for Closing Deals ศิลปะการเจรจาต่อรอง และชัยชนะสู่การปิดการขาย
👨‍💻 อาจารย์กรีทิพย์ มงคลชัยอรัญญา
👨‍💻 อาจารย์นทิตา ฉายะโอภาส
🏢 ณ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น