แหล่งให้บริการอบรมเกี่ยวกับความรู้แบบออนไลน์

ข่าว และ บทความ


📝 TIP GROUP’Ethical and Sustainable Business

29 พฤษภาคม 2567 Admin01 Dhipaya 0 ผลงานการฝึกอบรม

เสวนาจริยธรรมทางธุรกิจ

📝 เรื่อง การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณความดี มีจริยธรรมและความยั่งยืน

👨‍💻 Guest Speaker

คุณประสิทธิ์ ดำรงชัย

- คณะกรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมตรวจสอบ (TIPH)

คุณสีมา สีมานันท์

- คณะกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล (TIPH/TIP)

คุณยุทธนา หยิมการุณ

- คณะกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (TIP)

คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์

- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ (TIP)/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

และบริหารทรัพยากรบุคคล (TIPH/TIP)

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

- ประธานมูลนิธิธรรมดี/ประธานสำนักงานฑูตความดีแห่งประเทศไทย

คุณเรืองศักดิ์ วิทวัสการเวช

- MODERATOR

🏢 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 25 บมจ.ทิพยประกันภัย

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น