การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

รหัสคอร์ส :

 A0026

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

หัวข้อของเนื้อหา
1. สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
4. การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
5. ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรกากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เกี่ยวข้อง
6. จรรยาบรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

>> สมัครเรียนคลิก <<