การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

รหัสคอร์ส :

 A0031

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

หัวข้อของเนื้อหา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
2. การบริหารความเสี่ยง
3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
4. การจัดการพิจารณารับประกันภัย
5. การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา

>> สมัครเรียนคลิก <<