การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

รหัสคอร์ส :

 A0032

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

หัวข้อของเนื้อหา
1. สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
5. การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา

>> สมัครเรียนคลิก <<