การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

รหัสคอร์ส :

 A0024

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต”

หลักสูตร : การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อของเนื้อหา
1. ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
3. แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้า และการให้คาแนะนำด้านประกันชีวิต
4. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

>> สมัครเรียนคลิก <<